link.png Quotes 2016← Back

Quotes per a l'any 2016:
- Inscripció 60 € per persona (menors de 14 anys gratuït)
- Quota trimestral individual 60 €.
- Quota familiar 60 € el primer membre i 30 € la resta. Membres menors de 14 anys 20 €.