AVIS – Suspensió temporal quotes – COVID19

COMUNICAT OFICIAL

Benvolguts socis,
Benvolgudes sòcies,
En nom de la Junta del Club, esperem que tant vosaltres com les vostres famílies estigueu
bé, malgrat aquests moments complicats que vivim a causa de la pandèmia produïda per la
COVID-19.
Volem informar-vos que, la Junta de el Club ha decidit suspendre el cobrament de les
quotes fins que s’aixequi el confinament per l’estat d’alarma decretat pel Govern. Atès que
el pagament és trimestral, un cop aixecat l’estat d’alarma, es deduirà la part proporcional.
La situació actual és totalment excepcional i volem reiterar el nostre agraïment per la vostra
comprensió i solidaritat davant d’aquesta crisi sanitària.
Gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració ¡¡

COMUNICADO OFICIAL

Estimados socios,
Estimadas socias,
En nombre de la Junta del Club, esperamos que tanto vosotros como vuestras familias estéis
bien, a pesar de estos momentos complicados que estamos viviendo a causa de la pandemia
producida por la COVID-19.
Queremos informaros que, la Junta del Club ha decidido suspender el cobro de las cuotas
hasta que se levante el confinamiento por el estado de alarma decretado por el Gobierno.
Dado que el pago es trimestral, una vez levantado el estado de alarma, se deducirá la parte
proporcional.
La situación actual es totalmente excepcional y queremos reiterar el nuestro agradecimiento
por vuestra comprensión y solidaridad ante esta crisis sanitaria.
Gracias a todos y todas por vuestra colaboración ¡¡