CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 14/12/2019

Benvolguts socis i benvolgudes sòcies,
Us convoquem a la celebració de l’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el dissabte 14 de decembre a les 11.00h. en convocatòria única al camp de tir del nostre club a Dosrius, amb el següent ordre del dia:

 • 1. Eleccions junta directiva.
  a. Les candidatures han de ser conjuntes. Tot aquell/a que desitgi
  postular a un càrrec a la junta directiva ha de presentar una candidatura
  conjunta amb altres càrrecs directius, contenint com a mínim, un
  president/a, un secretari/ària general i un tresorer/a. Es poden afegir
  càrrecs suplementaris de vicepresidència primera i segona, i les
  vocalies que siguin necessàries. Tots els càrrecs han de ser exercits per
  persones físiques diferents, tal i com estableix l’Article 12 dels Estatuts
  de 2017 del CLUB D’ARQUERS DOSRIUS.
  b. Presentació de la candidatura. Es presentarà prèviament per correu
  electrònic a arquerosdosrius@gmail.com, i el mateix dia de l’assemblea
  extraordinària es presentaran de manera presencial les candidatures
  que hagin aplicat.
  c. Resolució. Les persones que han de compondre la nova junta directiva
  han de ser elegides en la reunió de l’assemblea extraordinària, per
  majoria de vots mitjançant sufragi lliure, presencial, directe igual i
  secret tal i com estableix l’Article 15 dels Estatus de 2017 del CLUB
  D’ARQUERS DOSRIUS.
 • 2. Estat comptes 2019. Valorar el règim de pressupost per l’exercici de l’any
  2020.
 • 3. Realització calendari competicions 2020. Noves propostes pel que fa a la
  tirada medieval, tirades socials, de lliga i/o altres.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Message:

Name:

E-mail:

Website: